Neocenjena vrednotenja (oddaje udeležencev)

Vrednotenja oddaj udeležencev To so medvrstniška vrednotenja, ki jih udeleženci opravijo za dela drugih udeležencev. Na splošno teh vrednotenj izvajalcu NI potrebno oceniti. Če je vsaka udeleženčeva oddaja ovrednotena petkrat, lahko sistem smiselno presodi o sposobnosti vrednotenja posameznega udeleženca. Če je število medvrstniških vrednotenj nizko, bo izvajalec morda želel ta vrednotenja oceniti. Vse ocene, dodeljene vrednotenjem, se lahko upoštevajo ob izračunu končnih ocen za udeležence.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English