Neocenjena vrednotenja

Na splošno vrednotenja, ki jih opravijo udeleženci, dobijo (majhen) delež ocene, ki šteje v njihovo končno oceno. Ocenjevanje teh vrednotenj (in tistih, ki jih opravi izvajalec) opravi modul delavnice v ozadju. Če je oddaja ovrednotena vsaj trikrat, lahko modul opravi smiselno oceno "vrednosti" vsakega vrednotenja. (Za oddaje, ki so bile ovrednotene samo enkrat ali dvakrat, prejmejo ta vrednotenja najvišjo "oceno ocenjevanja".) Ker je ta ocenjevalni postopek izveden v rednih intervalih, bo število neocenjenih vrednotenj običajno nič. (Vedite, da v delavnicah, kjer mora priti do strinjanja glede vrednotenj, utegnejo biti neocenjena tudi sporna vrednotenja. Tako bo verjetno v delavnicah te vrste število neocenjenih vrednotenj višje od 0, a se bo zmanjševalo, z doseženimi strinjanji glede vrednotenj.)

Namen te povezave je uveljaviti ponovno preračunavanje ocen ocenjevanja, ocen danih za vrednotenja. Izvajalec bi utegnil to želeti, če se spremeni katera od dveh možnosti:

  1. Možnost "Primerjava vrednotenj";
  2. Utež dodeljena vrednotenjem izvajalca.
S klikom na to povezavo nemudoma posodobite ocene ocenjevanja, ki odražajo trenutne vrednosti teh parametrov. Spremembe drugih nastavitev delavnice, kot je vrednost za samo oceno ocenjevanja, ne zahtevajo izvedbe tega ponovnega izračuna.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English