Utež izvajalčevih vrednotenj

Ta možnost, običajno nastavljena na 1, se lahko uporabi bodisi za "izključitev" vseh vrednotenj, ki jih je opravil izvajalec, da jim dodeli enako težo, kot jo imajo vrednotenja udeležencev ali se jim dodeli večja teža, kot vrednotenjem udeležencev.

Običajna vrednost za to možnost je 1. To dodeli vrednotenjem izvajalca enako težo kot vrednotenjem udeležencev.

Pride lahko do okoliščin, ko se zdi, da udeleženci redno "precenjujejo" vrednotenja, kar pomeni, da dajejo soudeležencem previsoke ocene. Nasprotno se lahko zgodi, ko se medsebojno udeleženci ocenjujejo prenizko (a to je bolj neobičajno). Slabo ocenjevanje udeležencev je možno do določene stopnje kompenzirati s povečevanjem vrednosti te možnosti. Z nastavitvijo te vrednost na 5 pomeni na primer, da ima v primeru, ko 5 udeležencev ovrednoti vsako oddajo, vrednotenja izvajalca enako težo kot vseh 5 vrednotenj udeležencev skupaj (ob izpustitvi sumljivih vrednotenj in določanju ocene). Dodatno je ob analizi vrednotenj bolj verjetno, da bodo izpuščena vrednotenja udeležencev, ki se ne ujemajo z vrednotenjem izvajalca, večja ko je ta vrednost. Preostala vrednotenja so bližje oceni izvajalca in tako je teža vrednotenja izvajalca še večja.

To možnost je možno spremeniti kadarkoli med nalogo.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English