Oddaja izvajalčevih primerov

Če morajo udeleženci ovrednotiti nekaj primerov del, preden smejo sami oddati svoje delo, uporabi izvajalec to povezavo za oddajo teh del. Izvajalec lahko oddaj poljubno število del. Če je število del večje od števila vrednotenj primerov, ki jih mora opraviti udeleženec, so dela dodeljena naključno, a uravnoteženo. Sistem poskuša zagotoviti, da je vsak primer dodeljen udeležencem v enakem številu. Dodelitve so naključne in če je na primer oddanih deset primerov del, je zelo malo verjetno, da bodo prvemu udeležencu dodeljena za vrednotenje dela 1, 2 in 3.

Če je izvajalec oddal manj del od števila zahtevanih vrednotenj primerov, so udeležencem za vrednotenje dodeljena samo ta oddana dela.

Ko izvajalec odda primere, je pomembno, da izvajalec te primere ovrednoti. Izvajalčeva vrednotenja se uporabijo v interno, ko udeleženci vrednotijo te primere. Bližje, ko sta pri vrednotenju izvajalec in udeleženec, višja je "ocena ocenjevanja", ki jo prejme udeleženec. Vrednotenja, ki jih opravi izvajalec so na voljo samo njemu in NISO prikazana udeležencem v nobenem trenutku naloge. Ocene, ki jih prejmejo udeleženci za ta vrednotenja, so prikazana udeležencem. Ko so ocenjeni imajo udeleženci možnost ponovno ovrednotiti primere, če želijo prejeti boljšo oceno ocenjevanja.

Primere in njihova vrednotenja si je možno ogledati in dopolniti iz skrbniške strani delavnice.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English