Skrij ocene pred doseženim strinjanjem

To možnost je možno uporabiti v nalogi delavnice, če mora biti doseženo strinjanje med udeleženci za vsako vrednotenje. Privzeta vrednost je, da se prikazuje udeležencem katerih delo se vrednoti tako komentarje in ocene medvrstniških vrednotenj. To lahko pripelje do večih sporov kot v primeru, če je ta možnost izključena in so vrednotenja prikazana brez ocen.

Če se možnost nastavi na skrivanje ocen v medvrstniških vrednotenjih, se ocene prikažejo šele, ko je doseženo soglasje glede vrednotenja. To soglasje bo seveda doseženo samo glede komentarjev. Če se ti komentarji smiselno ne ujemajo z ocenami, se lahko udeležence katerega delo se vrednoti pritoži izvajalcu.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English