Ponovno oddajanje nalog

Kot privzeto, udeleženci ne morejo ponovno oddati nalog in smejo oddati samo eno oddajo.

Če to možnost vključite, bodo smeli udeleženci oddati več kot eno delo za to nalogo. To je lahko uporabno, če želi izvajalec spodbujati udeležence k izboljšanju svojega dela s ponavljajočim procesom.

Vrednotenje oddaj je dodeljeno na osnovi števila vrednotenj, ko jih je imelo delo. Tako so nove oddaje bolj verjetni kandidati za medvrstniško vrednotenje. V primeru, da udeleženec ponovno odda več del v kratkem zaporedju, je za vsa dela enaka možnost za vrednotenje. Naloga NE daje prednosti novejšim oddajam.

Končna udeleženčeva ocena temelji na skupni "oceni ocenjevanja" in oddaji z najvišjo oceno.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English