Sprosti ocene izvajalca

Ta datum je možno uporabiti za zadržanje vrednotenj (in ocen), ki jih je izvedel izvajalec do določenega datuma. Kot privzeto je datum nastavljen na datum in čas ustvarjanja delavnice. Če se datum ne spremeni, so vrednotenja izvajalca na voljo udeležencem v kratkem po tem, ko so narejena (kratek čas je po navadi pol ure, vrednost "maxeditingtime"). Z nastavitvijo te možnosti lahko izvajalec zadrži svoja vrednotenja do poznejšega časa v nalogi. Če na primer, izvajalec želi zadržati lastna vrednotenja do dneva skrajnega roka, je potrebno datum sprostitve nastaviti na isti datum, kot je skrajni rok.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English