Ponovno ocenjevanje vrednotenja udeleženca

Ta povezava preračuna "Ocene ocenjevanja" vseh vrednotenj udeleženca, ki imajo ustrezno vrednotenje izvajalca. Običajno to ni potrebno za izvedbo preračunavanja. Vrednotenja udeleženca so samodejno ocenjena, ko je izvajalec ovrednotil ustrezno delo udeleženca.

Če se zdijo Ocene ocenjevanja previsoke ali prenizke, lahko izvajalec spremeni možnosti "Primerjave vrednotenj" (s posodabljanjem Vaje). Privzeta vrednost te možnosti je "Zadostno". Če so ocene ocenjevanja previsoke, bo nastavitev te možnosti na bodisi "Dosledno" ali "Zelo dosledno" znižala ocene. Če so nasprotno ocene prenizke, bo nastavitev možnosti na "Površno" ali "Zelo površno" povišala ocene.

V primeru, ko je potrebna sprememba Ocen ocenjevanja, so ustrezni koraki:

  1. Posodobite Delavnico z novimi vrednostmi pri možnosti Primerjava vrednotenj;
  2. Pojdite na skrbniško stran delavnice in kliknite na povezavo "Ponovno oceni vrednotenje udeleženca".
Prikazane bodo nove ocene. Ta postopek lahko varno ponovite.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English