Raven dodatnega dodeljevanja

Ta raven določa ali naj bo dodeljevanje medvrstniškega vrednotenja v razredu uravnotežena ali ne. Tu pojem "uravnotežena" velja za število, kolikokrat je vsaka oddaja udeleženca dodeljena za (medvrstniško) vrednotenje. Kadar je Raven dodatnega dodeljevanja nastavljena na NIČ, so vse oddaje dodeljene enakovredno, kar pomeni, da je dodeljevanje uravnoteženo. Ko je raven nastavljena na ENA, so lahko nekatere oddaje dodeljene enkrat več kot druge (iz česar sledi, da so nekatere oddaje lahko dodeljene enkrat manj, kot druge), kar pomeni, da dodeljevanje ni uravnoteženo. Podobno je v primeru, ko je raven DVA ali več, dovoljeno še večje neravnovesje dodeljevanja.

V idealnem primeru bi morala biti vsa medvrstniška ocenjevanja uravnotežena. Slabost v tem primeru je, da nekateri udeleženci ne bodo imeli dovolj oddaj za vrednotenje, vse dokler zadnji udeleženec ne odda svojega dela. Če je Raven dodatnega dodeljevanja nastavljena na ENA, bo večina udeležencev imela na voljo "polno število" oddaj za vrednotenje in jim ne bo potrebno čakati na pozne oddaje. Čakanje na pozne oddaje bo še bolj redko, če bo raven nastavljena na DVA.

Tako bo v primeru naloge delavnice, kjer je število medvrstniških vrednotenj nastavljeno na 5 in ni skrbi, če bodo nekatere oddaje (medvrstniško) ovrednotene 4-krat, nekatere 5-krat in druge 6-krat, naloga "tekla" bolj gladko in udeležencem ne bo potrebno čakati tako dolgo (če sploh) za oddajo dela, če bo raven dodatnega dodeljevanja spremenjena iz privzete vrednosti NIČ na ENA.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English