Število komentarjev, elementov, pasov, kriterijev ali rubrik

Tu vneseno število določa, koliko elementov bo uporabljenih v vrednotenju. Odvisno od strategije ocenjevanja, to število podaja število komentarjev, elementov vrednotenja, pasov, kriterijev ali kategorij (naborov) kriterijev v rubriki. Tipično bo imela naloga med 5 in 15 elementov vrednotenja, dejansko število bo odvisno od velikosti in kompleksnosti naloge.

Vsa vrednotenja imajo polje Splošni komentarji. Za naloge "Brez ocenjevanja" tu podana vrednost določa število dodatnih področij komentarjev. Določena je lahko kot nič, kar pripelje do tega, da ima vrednotenje eno samo področje Splošni komentarji.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English