Pričakovano število prilog ob oddajah

Tu vneseno število določa, koliko "polj za nalaganje" bo prikazanih, ko udeleženec oddaja svoje delo. Število je lahko nič, kar pomeni, da priloge niso dovoljene. Če pričakujete priloge, je lahko število nastavljeno na 1, 2 vse do 5. Običajno bo število 0 ali 1, vendar v nekaterih nalogah lahko od udeležencev zahtevamo oddajo več kot ene priloge.

Če je, recimo, število nastavljeno na 3 in udeleženec pripne samo dve datoteki ob svoji oddaji, sta priloženi dve datoteki in brez opozorilnega sporočila. Tako lahko udeleženci ob oddaji svojih del (z eno samo operacijo) priložijo poljubno število datotek svoji oddaji, vse do najvišjega števila opredeljenega v tej možnosti.

Vedite, da ta možnost ne nastavi največjega števila prilog, ki jih udeleženec lahko doda k svoji oddaji. Določa samo, koliko "polj za nalaganje" bo prikazanih. Udeleženec lahko doda več prilog svoji oddaji z urejanjem te oddaje. To bi bilo neobičajno.

Privzeta vrednost za to možnost je nič, kar pomeni, da ni zahtevana nobena priloga.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English