Število vrednotenj primerov izvajalca

To število določa, ali so udeleženci pozvani naj ovrednotijo primere, preden oddajo svoje delo. Če to ni nič, mora vsak udeleženec ovrednotiti to število primerov. Svojih del ne morejo oddati, dokler ne opravijo teh vrednotenj.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English