Upravljanje naloge delavnice

Naloga delavnice je kompleksnejša od navadne naloge. Vključuje vrsto korakov ali faz. To so

 1. Nastavitev naloge Vrednotenje naloge mora biti razdeljeno v vrsto ocenjevalnih ELEMENTOV. Tako je ocenjevanje naloge manj poljubno in daje udeležencem okvir za vrednotenje. Izvajalec ima vlogo nastavitve elementov vrednotenja in s tem ustvarjanja ocenjevalnega lista. (Oglejte si to stran za podrobnosti.)

  Z nastavitvijo elementov vrednotenja bo izvajalec običajno oddal manjše število primerov dela. To so dela za vajo, ki jih udeleženci ovrednotijo pred pripravo svojih lastnih del. Preden je naloga na voljo udeležencem, mora izvajalec ovrednotiti te primere dela za vajo. To ponuja izvajalčeve vzorčne "odgovore" ob vrednotenju udeležencev teh primerov (pripravljenih v naslednji fazi).

  Oddaja primerov del s strani izvajalca je možna, a za določene naloge morda ni primerna.

 2. Dovoli oddaje udeležencev Naloga je zdaj na voljo udeležencem. Če je izvajalec nastavil primere del, morajo udeleženci ovrednotiti njihovo določeno število. (Število vrednotenj je podano ob ustvarjanju naloge.) Ko je udeleženec opravil zahtevano število vrednotenj, lahko odda svoje lastno delo. V primeru naloge brez primerov, lahko udeleženci oddajo svoja dela brez kakršnegakoli zamika.

  Prednost ohranjanja naloge v fazi oddaje je omogočanje povečevanja števila oddaj. Ko so posledično dodeljena v naslednjih dveh fazah, to omogoča boljšo porazdelitev dela. Če je naloga postavljena naravnost v fazo "Dovoli oddaje in vrednotenja" iz faze "Nastavitev" (kar je dovoljeno) bodo morali udeleženci, ki so zgodaj oddali svoja dela, vrednotiti zgodnje oddaje in udeleženci, ki oddajo svoja dela pozno, bodo vrednotili pozno oddana dela. Dodajanje "časovnega zamika" preden se prične medvrstniško vrednotenje, bo v veliki meri ublažilo to težavo.

  Ko udeleženec oddaj svoje delo, lahko, če tako želi, izvajalec ovrednoti to delo. To vrednotenje je lahko vključeno v končno oceno udeleženca. Ta vrednotenja se lahko odvijajo tako v fazi oddaje, kot vrednotenja naloge.

 3. Dovoli udeležencem oddajo in vrednotenje Če naloga vključuje medvrstniško vrednotenje, so udeležencem, ki so oddali svoje delo, prikazana dela drugih udeležencev za vrednotenje. Udeleženci, ki še niso oddali svojega dela, lahko oddajo svoje delo (vendar nimajo dostopa za ogled del drugih udeležencev). V tej fazi se lahko hkrati odvijajo oddaje, ponovne oddaje, vrednotenja oddaj in ponovnih oddaj.

  Izvajalec lahko razdeli oddajo del in njihovo medvrstniško vrednotenje v dve ločeni fazi in počaka, da vsi udeleženci oddajo svoje delo preden se prične faza medvrstniškega vrednotenja. V tem primeru se ta faza sploh ne uporablja in naloga se premakne iz faze "Dovoli oddaje" naravnost v fazo "Dovoli vrednotenja". To omogoča izvajalcu nastavitev skrajnega roka za oddaje in naloga se premakne v fazo "Dovoli vrednotenja" po preteku tega roka.

  Če izvajalec nasprotno ne želi tako jasne razdelitve v nalogi, lahko naloga uporablja to fazo. Ko je dovoljeno hkratno oddajanje in vrednotenje, naj izvajalec razmisli o nastavitvi Ravni dodatnega dodeljevanja na ENA (ali morda DVA) s čimer omogoči, da dodeljevanja potekajo gladko (poglejte stran pomoči za to možnost za podrobnosti). Vedite, da bodo posledično nekatera oddana dela (vzajemno) ovrednotena večkrat in nekatera manjkrat, kot večina oddanih del.

  Ko udeleženec opravi vrednotenje lahko njegov soudeleženec vidi to vrednotenje. Udeleženec, ki je oddal delo lahko komentira vrednotenje, če je bila ta možnost vključena za nalogo.

 4. Dovoli vrednotenja udeležencev V tej fazi se medvrstniška vrednotenja nadaljujejo, vendar udeleženci ne smejo več oddajati ali ponovno oddajati svojih del. Udeleženci, ki niso oddali svojega dela, so obveščeni, da oddaje niso več dovoljene in jim niso prikazane objave drugih za vrednotenje.

 5. Prikaz končnih ocen Končna faza naloge se prične, da lahko udeleženci vidijo podrobnosti svoje končne ocene. Posamezna vrednotenja, ki prispevajo h končni oceni vsake oddaje, je možno enostavno pregledati.

  Udeležencem (in izvajalcem) se lahko prikaže tudi "Lestvica" oddaj udeležencev. Oddaje so naštete urejeno po oceni z najboljšo na prvem mestu.

V poljubni fazi naloge lahko izvajalec odpre "skrbniško" stran. Ta prikazuje trenutno stanje naloge. Stran prikazuje (morebitne) primere oddaj izvajalca, vrednotenja udeležencev (izvajalčevih primerov, njihovega dela in oddaj drugih udeležencev) in oddaje udeležencev. Izvajalec lahko prek te strani vrednoti in ponovno vrednoti oddaje, briše oddaje in vrednotenja in splošno opazuje napredek naloge.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English