Vključi izvajalčevo oceno

Ta možnost omogoča vključitev izvajalčevih vrednotenj oddaj, kot da bi bile medvrstniške ocene. Če je ta možnost nastavljena na DA, bodo posledično vrednotenja izvajalca šteta dvakrat, prvič kot navadno izvajalčevo vrednotenje in drugič z vključitvijo v nabor medvrstniških vrednotenj. Izvajalec bi to lahko želel, če (a) je število medvrstniških vrednotenj vsake oddaje nizko ali (b) želi umiriti medvrstniška vrednotenja, ko so videti veliki odmiki ali nezanesljivost.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English