Vključevanje samega sebe v nalogo

Medvrstniško ocenjene naloge lahko dodatno vključujejo udeleženčevo lastno delo v naboru del, ki jih mora udeleženec oceniti. To bo pomenilo, da mora recimo vsak udeleženec oceniti 6 del, izmed katerih je eno njegovo, če je število medsebojnih vrednotenj nastavljeno na 5.

Če je število medvrstniških ocen nastavljeno na nič in je vključena možnost vključitve samega sebe, postane naloga samo-ocenjena naloga. To lahko, ali pa tudi ne, vključuje ocenjevanje izvajalca, odvisno ali je ta možnost nastavljena ali ne.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English