Ocena udeleženčevih vrednotenj

To je najvišja ocena dodeljena za vrednotenja, ki jih je opravil udeleženec za svoje in / ali dela drugih. To je ocena za njegova vrednotenja. Dejansko oceno za vrednotenje izračuna modul delavnice s primerjavo tega vrednotenja z "najboljšim" vrednotenjem iste oddaje. Kot "najboljše" vrednotenje se šteje tisto, ki je najbližje povprečju vseh vrednotenj. (To pomeni "uteženo" povprečje, če je vrednotenju izvajalca dodeljena utež večja od ena.) Vedite, da je samo eno vrednotenje oddaje za posamezno oddajo šteto kot najboljše. Če sta za posamezno oddajo samo dve vrednotenji sta obe šteti kot "najboljši". Samo če so tri ali več vrednotenj začne modul razlikovati med vrednotenji.

Ta ocena se včasih imenuje "ocena ocenjevanja" in ni najvišja ocena za posamezno delo, ta ocena se imenuje "Ocena za oddaje".

Ocena udeleženca za delavnico je vsota te ocene in ocene za njegovo oddano delo. Tako je v primeru nastavljene (najvišje) ocene za vrednotenja udeleženca 20 in nastavljene (najvišje) ocene za oddano delo 80, (najvišja) ocena za delavnico 100.

To vrednost lahko spremenite kadarkoli in učinek na ocene je takoj viden za udeležence (in izvajalca).

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English