Ocenjevanje vrednotenj udeležencev

Ta zaslon se uporablja za vnos izvajalčeve ocene za vrednotenja, ki jih je opravil udeleženec v fazi oddaje in vrednotenja naloge. Uporabljeno je dokaj preprosto ocenjevanje - rezultat do 20. Izvajalec se lahko odloči kaj ocenjuje in relativni rezultati iz navodil danih udeležencem pred pričetkom naloge. Na višji stopnji lahko na primer od udeležencev zahtevamo kritične komentarje, na srednji stopnji od udeležencev zahtevamo poudarjanje dobrih plati in slabosti, na nižji stopnji lahko udeleženci samo opozarjajo na napake in netočnosti.

Če je na voljo izvajalčevo lastno vrednotenje, je le-to prikazano pred udeleženčevim, tako da je možna enostavna primerjava. Izvajalčevi lastni komentarji lahko delujejo kot nekakšno merilo.

Ocena za vrednotenje se shrani s klikom na ustrezen gumb na dnu strani. V okviru obdobja "urejanja" je možno ponoviti ocenjevanje. Ko je ta čas potekel, so komentarji izvajalca na voljo udeležencem. Kljub temu se "ocene ocenjevanja" ne pokažejo udeležencem vse dokler niso na voljo končne ocene. (Razlog za to je možna zmeda med oceno za posamezno delo in oceno za VREDNOTENJE tega dela, saj v zgodnji fazi naloge udeležencem razlika med dvojim ne bo jasna.)

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English