Končne ocene

Tabela na tem zaslonu prikazuje končne ocene in njihovo razčlembo, kot je prikazana udeležencem. Če so v tabeli manjkajoče vrednosti, se je možno "vrniti" in jih dodati. Dejansko sta dve prilagoditvi, ki ju je možno izvesti za končne ocene.

  1. Če je potrebno dodati oceno izvajalca, je možno delo oceniti na upravljavskem zaslonu izvajalca za nalogo s klikom na povezavo "Oddaje udeleženca za vrednotenje". Vse vidne oddaje je možno oceniti. Ko je to narejeno, vrnite nalogo nazaj v Fazo 3 in ponovno izračunajte končne ocene. Na podoben način je možno oceniti vsa vrednotenja, ki niso bila ocenjena na zaslonu upravljanja.
  2. Če želite uporabiti drugačno shemo uteži, potem je potrebno nalogo vrniti v Fazo 3 in je možno klikniti na povezavo "Izračunaj končne ocene" in vnesti nove uteži. Ko so ocene ponovno izračunane, je potrebno nalogo premakniti v Fazo 4 in objaviti nove ocene.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English