Primerjava vrednotenj

V delavnici je pogosto, da isto delo vrednoti tako izvajalec kot udeleženci. Če so uporabljeni primeri jih najprej ovrednoti izvajalec, preden del primerov ovrednotijo udeleženci. Delo udeležencev lahko ovrednoti, vsaj delno, tudi izvajalec in zelo verjetno več udeležencev. Delavnica omogoča, da izvajalec veže delež ocene na vrednotenja udeleženca, preostanek ocene je dodeljen vrednotenju samega dela. (Deleža ocene za ti dve področji se nastavita proti koncu delavnice.) Udeleženčevemu vrednotenju je dodeljena ocena na osnovi kako dobro se ujema z ustreznimi vrednotenji, ki jih je opravil izvajalec. (Ob odsotnosti izvajalčevega vrednotenja je uporabljeno povprečje medsebojnih vrednotenj).

Stopnja soglasja med udeleženčevim in izvajalčevim vrednotenjem temelji na razlikah med rezultati v posameznih elementih (dejansko so uporabljeni kvadrati razlik). Povprečje teh razlik mora biti pretvorjeno v smiselno oceno. Možnost "Primerjava vrednotenj" omogoča izvajalcu določeno stopnjo nadzora nad tem, kako se te primerjave pretvorijo v ocene.

Da bi si predstavljali kakšen vpliv ima ta možnost, poglejmo (precej preprost) primer vrednotenja, ki ima deset vprašanj Da / Ne. Vrednotenje lahko na primer uporabi vprašanja kot je "Ali je graf pravilno oblikovan?", "Ali je izračunan dobiček 100,66 €?", itn. Predpostavimo, da je deset vprašanj. Če je izbrana nastavitev "Zelo površno", popolno strinjanje med udeleženčevim in izvajalčevim vrednotenjem da oceno 100 %, če se samo eno vprašanje ne ujema, je ocena 90 %, dve nestrinjanji pomenita oceno 80 %, tri 70 %, itn.. To se lahko zdi zelo smiselno in morda boste mislili, zakaj se ta možnost primerjave imenuje "Zelo površno". Pomislite na možnost, da udeleženec dela povsem naključno vrednotenje, kjer je odgovore desetih vprašanj možno enostavno uganiti. V povprečju bi to pripeljalo do ujemanja pri petih izmed desetih vprašanj. Torej bi vrednotenje "opice" dobilo oceno okoli 50 %. Položaj postane nekoliko bolj občutljiv z možnostjo "Površno", kjer naključno vrednotenje dobi okoli 20 %. Ob izboru možnosti "Zadostno", bo naključno izbiranje v večini primerov pripeljalo do ocene nič. Na tej ravni, bo ocene 50 % deležno vrednotenje, kjer je doseženo strinjanje pri osmih izmed desetih vprašanj. Če ni strinjanja pri treh vprašanjih je ocena 25 %. Če je možnost nastavljena na "Dosledno" bi z dvema neusklajenima vprašanjema prišli do ocene 40 %. Z odločitvijo za "Zelo dosledno" se z dvema nesoglasnimi vprašanjema ocena spusti na 35 % in eno samo vprašanje že pomeni oceno 65 %.

Ta primer je vidno umeten, saj imajo pri večini vrednotenj običajno elementi vrednosti, ki so obsegi vrednosti in ne samo Da ali Ne. V teh primerih bodo primerjave verjetno pokazale nekoliko višje ocene od zgoraj nakazanih vrednosti. Različne ravni (Zelo površno, površno, zadostno) so podane, da lahko izvajalec natančno nastavi primerjave. Če imajo občutek, da so ocene podane za vrednotenja prenizke, se lahko ta možnost premakne proti izboru "Površno" ali celo "Zelo površno". Če so nasprotno, na splošno, ocene za vrednotenja udeležencev previsoke, se lahko ta možnost premakne proti izboru "Dosledno" ali "Zelo dosledno". Dejansko gre za poskuse in popravke z najboljšo začetno točko pri možnosti "Zadostno".

Med trajanjem delavnice se izvajalcu lahko zazdi, da so ocene za vrednotenja udeležencev bodisi previsoke ali prenizke. Te ocene so prikazane na skrbniški strani vaje. V tem primeru lahko izvajalec spremeni nastavitev te možnosti in preračuna ocene za udeleženčevo vrednotenje ("Ocene ocenjevanja"). Preračunavanje se zgodi po kliku na povezavo "Ponovna ocena vrednotenja udeleženca", na skrbniški strani delavnice. To lahko varno izvedete kadarkoli v delavnici.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English