Razčlemba končne ocene

Tabela na tem zaslonu prikazuje vašo končno oceno in kako je bila izračunana. Končna ocena je sestavljena iz treh možnih komponent.

  1. Izvajalčeva ocena za vaše oddano delo.
  2. Povprečje ocen ostalih udeležencev za vaše oddano delo.
  3. Ocena za vašo sposobnost v fazi medsebojnega ocenjevanja. Ta sposobnost temelji na (a) ali so bile vaše ocene previsoke ali prenizke v primerjavi s povprečno oceno drugih udeležencev (to se imenuje odstopanje), (b) ali vaše ocene sledijo, spet povprečno, ocenam, ki so jih podali drugi udeleženci (to se imenuje zanesljivost) in (c) kvaliteti vaših komentarjev oddanih del drugih, ki ste jih ocenjevali. To je ocenil izvajalec. Te tri ocene sposobnosti so bile ustrezno utežene s količniki 1:2:3 in dajo skupno oceno "ocenjevanja". Z drugimi besedami, izvajalčeva ocena komentarjev ima isto težo kot je skupna vrednost Odstopanja in Zanesljivosti.

Te tri komponente so lahko utežene, kot se zdi primerno za nalogo. Te uteži so prikazane v manjši tabeli.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English