Vrsta naloge z medvrstniškim ocenjevanjem

Naloga z medvrstniškim ocenjevanjem je lahko dveh vrst:

  1. Vneseni so samo odzivi na elemente vrednotenja in splošni komentarji. Ocenjevanje elementov vrednotenja ni vidno na straneh ocenjevanja. Samim vrednotenjem ni dana skupna ocena. Seveda je merjena sposobnost ocenjevanja udeležencev in to, ter samo to, merilo, prispeva h končni oceni udeleženca.
  2. Tu so izvajalec in posamezniki naprošeni naj zagotovijo tako odziv, kot ocene. Nalogam so dane skupne količinske ocene, kakor tudi kvalitativni podatki. Končna ocena za udeleženca bo izračunana iz (uteženih) prispevkov izvajalčeve ocene, povprečne ocene posameznika in udeleženčeve sposobnosti ocenjevanja.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English