Vrednotenje izvajalčevih primerov

Ko izvajalec odda primere, je pomembno, da izvajalec te primere ovrednoti.

Ta vrednotenja so zasebna za izvajalca in NISO prikazana udeležencem v nobeni fazi naloge. So pa uporabljene interno kot referenčna vrednotenja, s katerimi se primerjajo vrednotenja udeležencev. Bolj ko se vrednotenje udeleženca ujema z vrednotenjem izvajalca, višja je njihova "ocena ocenjevanja". Izvajalec ima določen nadzor kako se dogovor prevede v ocene. Ta možnost "primerjave vrednotenj" je v delavnici. To možnost je možno spremeniti kadarkoli in ponovno preračunati primerjave.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English