Skrij imena pred udeleženci

Medvrstniško ocenjevane naloge so lahko ocenjevane anonimno. V tem primeru bodo imena (in slike) udeležencev, ki ocenjujejo skrite. Samo imena (datotek) njihovih oddaj se uporabijo za identifikacijo posameznih del, ki se ocenjujejo.

Če medvrstniško ocenjevane naloge niso ocenjevane anonimno, so posamezna dela prikazana z imeni (in slikami) udeležencev, ki so oddali delo. To lahko pripelje do odstopanj pri ocenjevanju.

Vedite, da prikazane ocene izvajalcev niso nikoli prikazane anonimno.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English