Strinjanje z vrednotenjem

Naloga delavnice ima lahko eno izmed teh značilnosti:

  1. V fazi oddajanja in vrednotenja udeleženci vidijo vrednotenja drugih udeležencev. Ni odziva udeležencev, ki so oddali delo za udeležence, ki so delo vrednotili. To pomeni, da je samo enosmerni odziv med posamezniki o posameznem delu.
  2. V fazi oddajanja in vrednotenja udeleženci vidijo vrednotenja drugih udeležencev in smejo komentirati ta vrednotenja. Z vrednotenjem posameznika se lahko strinjajo ali ne. Če se z vrednotenjem strinjajo, potem vrednotenje obvelja in je uporabljeno v končnem izračunu za določanje medsebojne ocene za določeno delo. Če se, ne strinjajo z vrednotenjem, dobi udeleženec, ki je delo vrednotil, priložnost, da vrednotenje ponovno pregleda. Zanka ponovnega pregledovanja in ne strinjanja se nadaljuje dokler ni doseženo soglasje ali se izteče skrajni rok. Vrednotenje, ki je še vedno "sporno" ob izteku roka, se ne uporabi v končnih ocenah. To ponuja dvosmerne odzive med posamezniki za vsako delo.

Če je uporabljena druga metoda dela, obstaja možnost izključitve prikaza ocen. V primeru, da je uporabljena možnost "skrij ocene", so udeležencu, katerega delo se vrednoti, prikazani samo komentarji v vrednotenju. Ocene so prikazane šele po doseženem strinjanju (o samih komentarjih). Vedite, da je ta možnost učinkovita samo, če je zahtevano strinjanje o vrednotenju.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English