Dodaj komentar v nabor

Pogosto uporabljene komentarje je možno dodati v obrazec vrednotenja, da jih ni potrebno vsakič znova tipkati. Ta nabor komentarjev se pojavi pod okvirjem za odziv oz. komentar. S klikom na komentar se besedilo komentarja doda v okvir odziva. Koraki za dodajanje komentarja v obrazec za vrednotenje so:

  1. Vpišite komentar v okvir za odziv oz. komentar;
  2. Kliknite na gumb "Dodaj komentar v nabor".

Obrazec za vrednotenje je ponovno prikazan. Nov komentar ostane v okvirju za odziv oz. komentar in se (kot povezava) pojavi tudi pod okvirjem. V prihodnjih vrednotenjih je možno komentar preprosto dodati s klikom na besedilo komentarja. Nato je komentar dodan v okvir za odziv oz. komentar.

Komentarji iz nabora se vedno dodajo na konec obstoječega besedila v vnosnem polju za odziv oz. komentarje in so ločeni od besedila s presledkom.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English