Multimedija 2 - LMS kot testni sistem
(mm2-01)

Preizkušanje LMS Moodle kot sistema za preizkušanje znanja