Zgodnje uvajanje otrok v računalništvo - LOGO
(logo)

Pripravljena gradiva za učitelje - mentorje, ki želijo izvajati interesne dejavnosti ali fakultativni pouk računalništva v 1. ali 2. triletju osnovne šole.