Praktično pedagoško usposabljanje študentov
(praksa)

Spremljava in evalvacija dela študentov pri praktičnem pedagoškem usposabljanju. Osnova za portfelj študenta